Ликовна култура I разред

Цена
620,00 дин.

Ликовна култура 1 - уџбеник

 
Уџбеник је ОДОБРЕН решењем Министарства просвете. 


Уџбеник ликовне културе за први разред представља креативни водич кроз наставни процес који је написан у складу са Наставним планом и програмом.

 

У припреми и изради овог уџбеника радио је одабран тим аутора, магистар ликовне културе и професор разредне наставе, уз саветовање са стручним рецензентима.

 

Овај уџбеник комплексно, истраживачки и проблемски уводи нове појмове и садржаје, а притом максимално уважава индивидуалност и слободу изражавања и наставника и ученика. Обавезни садржаји се реализују тако да никога не спутавају и да свако дете има прилику да буде оно што заиста јесте, да слободно ствара и исказује своје мишљење.

 

Методички је тако обликован да ученик може сам да га користи и трага за решењима.

 

На почетку сваке лекције је визуелна загонетка, питање отвореног типа или активност која од ученика тражи да гледа и учи га тој важној вештини.

 

Да бисмо ученикe визуелно описменили, пажљиво смо одабрали уметничка дела, илустрације и цртеже који ученику омогућавају усвајање ликовних појмова и садржаја, али обезбеђују и одговарајући визуелни доживљај.

 

Садржаји су представљени интердисциплинарно, кроз повезивање са садржајима осталих предмета.

 

Кроз различите занимљиве задатке ученику се даје могућност да мисли слободно, критички и креативно, да трага, експериментише, машта и открива.

 

Понуђени су и различити материјали којима се може остварити постављени задатак, као и различити начини и технике рада у оквиру истог задатка.
 

Лекције се завршавају занимљивостима из света око нас, које представљају и забаву и повезивање обрађених ликовних садржаја са стварношћу или указују на њихову примену у непосредном окру жењу и свету у којем живимо.

 

Овај уџбеник даје могућност сваком наставнику и ученику да са уживањем пролази кроз стваралачки процес и креативно се изрази, не захтевајући од детета „таленат“, јер суштина наста ве ликовне културе јесте индивидуалност и оригиналност у слободном изражавању.Аутори

Мр Милутин Мићић
Гордана Мићић

 

Рецензенти
Доц. мр Нада Милетић, Факултет педагошких наука у Јагодини Универзитета у Крагујевцу
Верица Ђурђевић, професор ликовне културе, ОШ „Иван Горан Ковачић” у Београду
Наташа Аранђеловић, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац” у Београду


Стручни савет

Мр Слободанка Антић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Биљана Ћулафић, педагог у ОШ „Раде Кончар” у Земуну

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје