Музичка култура за I разред

Цена
670,00 дин.

МУЗИЧКА КУЛТУРА 1 - уџбеник


Уџбеник је ОДОБРЕН решењем Министарства просвете.

Уџбенички комплет Музичке културе за први разред основне школе садржи уџбеник и два ЦД-а. 

 

Комплет је усклађен са Наставним планом и програмом, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања у Србији. 

 

У припреми и изради овог уџбеничког комплета радио је одабран тим аутора, магистар музичке културе и професор разредне наставе уз саветовање са учитељима, учитељицама и стручним рецензентима. 

 

Основни концепт Музичке културе 1 заснован је на активној методи учења, визуелизацији и асоција-тивном изучавању самог предмета. 

 

Уџбеник је функционално подељен на неколико наставних тема: Добродошлица ђаку прваку, Јесења чаролија, Распевани Снешко, Пролећни плес, Летња регата, Празнична панорама, Направите музичке инструменте и Музички речник. На крају је дат и избор из нотног материјала. Распоред грађе је функционално и флексибилно осмишљен, у складу је са узрастом ученика и њиховим сазнајним и креативним капацитетима.

 

Музички појмови имплементирају се у садржај уџбеника логичким редом ради лакшег сналажења. Лекције су прецизно уобличене, а најважнији појмови јасно истакнути. 

 

Активности ученика су подстакнуте на изузетно креативан и сврсисходан начин, помоћу иконица које јасно воде ученике кроз садржаје: певање, играње и плес, свирање, тапшалице, бројалице, музичке приче и драматизације и подстицање стваралаштва.

 

Текст у уџбенику праћен је пажљиво и функционално осмишљеним илустрацијама које имају за циљ додатно појашњавање и развијање естетских и уметничких критеријума. 

 

На крају сваке наставне теме, у одељку „Сада знаш”, понуђена је оригинална систематизација градива кроз игру, песму или неку сличну креативну активност. 

 

Уџбенички комплет Музичке културе 1 има за циљ да ученици са лакоћом и задовољством овладају музичким терминима, уживају у музици и заволе је и прихвате је као важну и подстицајну уметност. 


У одабиру композиција које су дате на чак два пратећа компакт диска ауторке су се водилe предвиђеним планом и програмом, али и укусом ученика, истовремено имајући на уму и уметничку вредност песама и њихову инструктивност.

Брижљиво су одабране песме које су са наших простора, али и интернацио-налне песме, композиције које су разноврсне по тежини и оне које су примерене за квалитетно музичко описмењавање и обраду музичких појмова. 

 

 

 

  


 

Аутори
Мр Драгана Михајловић-Бокан

Марина Ињац

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје