Српски језик за 1. разред

Цена
550,00 дин.

РАДНА СВЕСКА УЗ ЧИТАНКУ 1 - „Реч по реч“


Радна свеска је ОДОБРЕНА Решењем Министарства просвете.

Уз Читанку Реч по реч припремили смо пратећу Радну свеску, која служи за увежбавање писања и проширивање знања.

 

Уз Читанку Реч по реч припремили смо пратећу Радну свеску, која служи за увежбавање писања и проширивање знања.

 

Радна свеска такође је у потпуности усклађена са Наставним планом и програмом, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања.

 

Уз Радну свеску ученици ће самостално, или уз помоћ учитеља, допунити своја знања, вежбати писање, читање и неговати говорну културу. Радна свеска нуди низ могућности за креативно осмишљавање наставе и мноштво метода рада. Уз њену примену могуће је вежбати различите активности: читање, причање, препричавање, усвајање граматичких садржаја и неговање правилног и лепог изражавања и писања.

 


 

Аутори
Мр Наташа Станковић-Шошо
Маја Костић
 

Стручни сарадник за српски језик и књижевност
Мр Наташа Станковић-Шошо

 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје