Српски језик за 1. разред

Цена
770,00 дин.

ЧИТАНКА 1 - „Реч по реч“

 

Уџбеник је ОДОБРЕН решењем Министарства просвете.


Читанка Реч по реч за први разред основне школе у издању Новог Логоса у потпуности је усклађена са Наставним планом и програмом, Стандардима квалитета уџбеника, као и одговарајућим Стандардима постигнућа за крај првог циклуса образовања.

Читанка Реч по реч намењена је увежбавању техника читања писаних и штампаних слова и развоју језичке културе.Поред тога, читанка нуди и материјале који ће учитељима послужити као матрица за увод у анализу књижевног текста и увод у основне појмове о језику и правопису. 

Подељена је у неколико поглавља, која покривају наставне теме које се обрађују у другом полугодишту.

 

Међу текстовима за читање значајно место заузимају и текстови планирани за обраду на часовима лектире, као и текстови штампани писаним словима. Ово је веома важно јер деца уз овај уџбеник имају могућност да, након обуке почетног читања и писања, вежбају читање писаних слова, а угледањем на писана слова у читанци и да вежбају сопствени рукопис.

 

У Читанци Реч по реч дато је и мноштво занимљивости које би требало да децу мотивишу да читају и откривају задовољство у читању. Сви текстови у читанци праћени су лепим илустрацијама. Дидактичко-методичку апаратуру, као и вежбе у радној свесци, радили су магистар српске књижевности и професор разредне наставе уз саветовање са бројним учитељима, учитељицама и стручним рецензентима.


Предност Читанке Реч по реч огледа се и у томе што су сви појмови предвиђени планом и програмом у њој пажљиво обрађени, а све обрађено се на крају поглавља резимира прегледним скицама.


Читанка и радна свеска нуде комплетне материјале који су потребни у настави српског језика и књижевности у првом разреду.

 

 


 

Аутори
Мр Наташа Станковић-Шошо
Маја Костић

Стручни сарадник за српски језик и књижевност
Мр Наташа Станковић-Шошо

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

Анкета

Да ли у настави користите интерактивне тестове, видео/аудио материјале са нашег сајта?

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје