Географија

Уџбенички комплети (уџбеници и радне свеске) географије за пети, шести и седми разред у издању Издавачке куће Нови Логос писани су по важећим Наставним плановима и програмима за одговарајуће разреде основне школе и усклађени са Стандардима квалитета уџбеника, као и са Стандардима знања за крај обавезног образовања ученика за предмет географија.

 

Ауторски тим се потрудио да уџбенике и радне свеске пре свега прилагоди узрасту ученика и да наставне садржаје обради на једноставан и занимљив начин, близак интересовањима ђака тог узраста. Како настава географије подразумева и истраживачки рад и може да се спроводи и у природи, на путовањима и сл., аутори су припремили доста пројектних задатака и питања. Уџбенички комплети на занимљив начин уводе ученике у свет свих географских дисциплина. 

 

Уџбеничке комплете прате мултимедијални садржаји (интерактивни тестови и видео материјали) који поспешују активно учење и наставу географије.

 

За наставнике смо припремили и ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ уз додатни ЦД.

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.