Ликовна култура

 
Уџбеници ликовне културе представљу креативни водич кроз наставни процес. Написани су у складу са Наставним планом и програмом за предмет ликовна култура Министарства просвете, науке и технолишког развоја РС.
 

Уџбеник комплексно, истраживачки и проблемски уводи нове појмове и садржаје, а притом максимално уважава индивидуалност и слободу изражавања и наставника и ученика. Обавезни садржаји се реализују тако да никога не спутавају и да свако дете има прилику да буде оно што заиста јесте, да слободно ствара и исказује своје мишљење.
 

Методички је тако обликован да ученик може сам да га користи и трага за решењима.
 

Аутор уџбеника пажљиво је одабрао уметничка дела, илустрације и цртеже који ученику омогућавају усвајање ликовних појмова и садржаја, али обезбеђују и одговарајући визуелни доживљај.


 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.