Географија за средњу школу

Бројни демографски, политички, привредни и еколошки проблеми на локалном и глобалном нивоу имају свој географски аспект и предста- вљају изазов за савремену географску науку и образовање.

 

Савремени свет карактеришу динамичне друштвене промене које захте- вају дефинисање циљева, задатака и садржаја географског образовања са циљем његове модернизације и актуелизације у складу са савременим потребама и захтевима друштва. Из тог разлога смо као аутори овог уџбеника сасвим новим приступом покушали да што верније укажемо на савремене друштвене промене у свету. Такав приступ има за циљ да вам пробуди интересовање за географију кроз уочавање повезаности природне основе и друштвено-географске средине, упознавање промена у географској средини и развијање критичког мишљења. 

Аутори 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

У школској 2019/20. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике,
  • - изузетна дигитална издања,
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама,
  • - дидактичке материјале.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим Планом наставе и учења,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.