Свет око нас

Уџбенички комплет Свет око нас у потпуности прати Наставни план и програм Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС.

Уџбеник проблемски приступа новим садржајима којим се развија мишљење и закључивање ученика, систематизује знања кроз мапе појмова и илустровано привлачан са функционалним илустрацијама, које су поткрепљене кратким и јасно

постављеним научним текстом.

 

Радна свеска је део уџбеничког комплета који доследно прати садржај уџбеника и стандарде постигнућа. Задаци у радној свески су стандардизовани и разноврсни, богати илустрацијама и фотографијама о којима ученик размишља, закључује и повезује.

 

Ваша корпа

Ваша корпа је празна

У школској 2016/17. години Нови Логос вам представља:

  • - савремене уџбенике и уџбеничке комплете са додатним материјалима и    ЦД-овима који ће обогатити и олакшати ваш рад,
  • - мултимедијалне садржаје (интерактивне тестове, видео/аудио материјале на сајту)
  • - квалитетне приручнике за наставнике са дневним припремама и ЦД-овима.

Нови Логос вам пружа:

  • - уџбенике усклађене са новим, важећим стандардима,
  • - квалитетан методолошки приступ настави,
  • - нове креативне идеје,
  • - додатна средства за лакшу презентацију градива.

Шта кажу наши посетиоци:

  • „Само наставите у овом правцу! Уџбеницу су вам одлични. Мултимедија веома користан сегмент.”
  • наставник историје